تاریخ انتشار: 1390/03/23    تعداد بازدید: 507

معاون وزیر مسکن وشهرسازی گفت: انبوه سازی مسکن با ساخت پنج هزار واحد مسکونی و بیشتر، توجیه اقتصادی پیدا می کند و کمتر از آن برای سازندگان مقرون به صرفه نیست.

محمود فاطمی عقدا اظهار داشت: آمارهای موجود نشان می دهد که حدود 30 درصد ساخت وسازهای کنونی در بخش مسکن به روش صنعتی صورت می گیرد که با این روش تامین تجهیزات و قطعات، هزینه کمتری دارد. وی افزود: یکی از مشخصه های بارز صنعتی سازی مسکن کاهش هزینه های مختلف است و در ایران این حرکت در مراحل اولیه خود قرار دارد که برای رسیدن به هدف زمان زیادی لازم است.
 

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ساختمان

رئیس مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن براین باور است که سیستم های ساختمانی که در کشور از سوی این مرکز مورد تایید قرار گرفته اند، تاکنون به شکل 100 درصد در پروژه های مسکونی به مورد اجرا گذاشته نمی شود، بلکه بیش از 60 درصد در این بخش صنعتی سازی صورت می گیرد. وی یادآور شد: اکنون سقف ساختمانها، اجرای تاسیسات آنها، نازک کاری از جمله بخش هایی هستند که به روش سنتی اجرا می شود و بنابراین هنوز به مرحله صنعتی نرسیده اند.
به گفته فاطمی عقدا، کماکان هزینه های صنعتی سازی در ایران بهینه صورت نمی گیرد و نباید اطلاع رسانی نادرستی در این ارتباط انجام شود. وی تاکید کرد: چنانچه لازم باشد که فرایند صنعتی سازی در کشور به طور کامل صورت گیرد، لازمه آن اجرای پروژه های بزرگ در قالب انبوه سازی به میزان ساخت پنج هزار دستگاه مسکن استاندارد است.
معاون وزیر مسکن وشهرسازی خاطرنشان ساخت: اجرای دقیق و اصولی صنعتی سازی مسکن می تواند حداقل 30 درصد از قیمت تمام شده واحد های مسکونی به روش غیر صنعتی را کاهش دهد. وزارت مسکن و شهرسازی اکنون قرار دادهای مسکن مهر را براساس ساخت هر متر مربع سه میلیون ریال با سازندگان امضا می کند.
فاطمی عقدا تاکید کرد: ساخت تعداد کم واحد های مسکونی نمی تواند پیامد رشد صنعتی سازی و انبوه سازی را به دنبال داشته باشد و برای آن باید برنامه ریزی نمائیم. وی حمایت از سرمایه گذاری برای ساخت مسکن به روش صنعتی را به عنوان یکی از برنامه های مورد پشتیبانی دولت پیشنهاد داد و گفت: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در سال جاری ضمن فعالیت جاری خود توسعه برنامه های آموزشی در زمینه ساخت وساز صنعتی را دنبال می کند.

فرستنده: khavari
منبع: shasa