بیمه شخص ثالث خودرو / بیمه شخص ثالث / بیمه اتومبیل / بیمه سینا / انواع بیمه ها / تعریف بیمه /
بیمه شخص ثالث خودرو

  بیمه شخص ثالث خودرو
    
      بیمه شخص ثالث مطابق قانون بصورت اجباری اعمال می شود. در واقع بیمه شخص ثالث ، تضمینی است از سوی دارندگان وسائل نقلیه ، به افراد ثالث که در صورت بروز حادثه و ایجاد خسارت مالی و یا جانی توسط بیمه گر قابل جبران خواهد بود.

خسارتهای جانی :

   

       پرداخت دیه بر اساس ارزانترین نوع آن صورت می گیرد. (ارزانترین نوع دیه شتر است)
  

      چنانچه حادثه منجر به ضایعات بدنی و یا فوت در ماههای حرام (ذیقعده ، ذیحجه، رجب ، محرم ) باشد یک سوم به دیه مربوطه اضافه می شود.
  

      هر یک از کارتهای بیمه شخص ثالث دارای 4 برش خسارت است که هنگام تصادف یکی از آنها از بیمه نامه مقصر جدا می گردد. ضمناً جریمه تعدد خسارت به شرح ذیل محاسبه می گردد:

خسارت اول : عدم ارائه تخفیف برای سال بعد........... خسات دوم :20% جریمه

خسارت سوم : 40% جریمه ..............................خسارت چهارم :60% جریمه

بیش از چهار بار خسارت: 100% جریمه

 

       تخفیف عدم خسارت : به منظور تشویق بیمه گذاران به دقت در رانندگی ، به آن دسته از بیمه گذارانی که در یک سال بیمه ای عامل هیچگونه خسارتی نشده اند به هنگام تمدید بیمه نامه ، تخفیف به شرح ذیل اعطا می شود:

الف ) حق بیمه ثالث قانونی سر نشین :

سال اول : 5% ..................... سال دوم : 10% ................... سال سوم :15%

ب ) حق بیمه مازاد :

سال اول : 5% .......................سال دوم : 10% ..................سال سوم : 15%

سال چهارم :25% ................. سال پنجم : 35% ...............سال ششم : 50%

بیمه سرنشین خودرو :

این بیمه نامه بعنوان پوشش مکمل همراه بیمه نامه های شخص ثالث و مازاد ارائه می شود و به موجب آن افراد ذیل می توانند از پوشش مذکور استفاده کنند:

 

      بیمه گذار ، مالک یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه .
  

      همسر، پدر ومادر، اولاد ، اولاد اولاد، و اجداد تحت تکفل بیمه گذار در صورتیکه سرنسین وسیله نقلیه ای باشند که راننده یا بیمه گذار مسئول حادثه باشد.
 

      سرنشینان ثالث زمانیکه بر اساس حکم غرامت قابل پرداخت به آنان بیش از تعهدات بیمه نامه شخص ثالث صادره باشد، عندالقنضاء می توانند از این بیمه نامه حداکثر تا تعهد قید شده در آن استفاده نمایند. در هر صورت سرنشینان خارج از کابین وسیله نقلیه بیمه شده تحت پوشش این بیمه نامه (سرنشین ) نمی باشد و حداکثر تعهد بیمه گر براساس ظرفیت مجاز وسیله نقلیه خواهد بود.

نام و نام خانوادگی
رایانامه
*
کدتصویری کدداخل تصویر
 
آدرس ایمیل شما محفوظ خواهد بود